Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie transportu morskiego, lotniczego i drogowego. Na zlecenie naszych klientów organizujemy przewóz ładunków pełnokontenerowych FCL, drobnicowych LCL oraz ponadgabarytowych w relacjach importowych i eksportowych na terenie całego świata.

Współpracujemy z największymi operatorami intermodalnymi zapewniając terminowy i bezpieczny łańcuch dostaw, wykorzystując transport kolejowy na możliwie najdłuższym odcinku oraz dowozy drogowe.

Zapewniamy kompletną usługę logistyczną obejmującą:

 • rozładunek/ załadunek (handling)
 • przeładunek towarów (cross docking)
 • składowanie i przechowywanie towarów
 • paletyzowanie towarów
 • kontrola stanów jakościowych i ilościowych towarów magazynowych
 • kompletacja (picking)
 • planowanie dostaw do końcowego odbiorcy zgodnie z wytycznymi Klienta (dystrybucja)
 • konfekcjonowanie (co-packing)
 • komisjonowanie (order picking)

Oferujemy pełną obsługę celną towarów, odprawy celne w ramach wszystkich procedur celnych krajowych i zagranicznych, w tym odprawy w procedurze uproszczonej:

 • odprawa celna importowa
 • odprawa celna importowa z odroczonym VAT-em art. 33 A
 • odprawa w tranzycie
 • odprawa exportowa
 • karnet TIR, ATA (także w procedurze uproszczonej)
 • świadectwa pochodzenia EUR. 1 , A.T.R.
 • odprawa fiskalna w Niemczech, Belgii, Holandii
 • wystawienie tzw. B-numeru w eksporcie
 • odprawa weterynaryjna i fitosanitarna

Nasze usługi obejmują następujące obszary z zakresu doradztwa logistycznego:

 • zarządzanie magazynem i logistyką
 • optymalizacja kosztów transportu 
 • optymalizacja kosztów magazynowania
 • planowanie strategii logistycznej 
 • tworzenie zintegrowanego łańcucha w procesie "end to end"

INTERLACE POLAND SP. Z O .O. SP.K. | TRANSPORT, SPEDYCJA, HANDEL

Copyright © Interlace 2021, All Rights Reserved

pliki do pobrania